Anasayfa » TURİZMDE KİŞİSEL GELİŞİM VE YÖNETİM » Ekip » LİDERLERİN EKİPLERİ GÜÇLENDİRMEDE KURUM İÇİ SOSYAL AĞI KULLANABİLECEKLERİ 6 YOL

LİDERLERİN EKİPLERİ GÜÇLENDİRMEDE KURUM İÇİ SOSYAL AĞI KULLANABİLECEKLERİ 6 YOL

Sosyal Medyada Paylaş:
Views:
7

 Herkesin, süper-kahramanların bile güçlü ve zayıf yanları vardır. Bunlar her bir çalışanı benzersiz kılan şeylerdir ve ekipler içerisinde güçlü ve zayıf yanları dengelemek uyum, işbirliği ve etkinliğe yol açar. Ancak süper-kahramanların aksine, insanların güçlü ve zayıf yanları her zaman açık ve net değildir. Aslında sıklıkla görecelidir, bu da çalışanların genellikle hangi alanda iyi, hangisinde kötü olduklarının farkında olmamaları anlamına gelir.

team.leader.hurt_

Her bir çalışan ve her bir ekibin potansiyelini açığa çıkarmanın sırrı onların güçlü ve zayıf yanlarını tanımlamakta yatar. Bu bilgiyle donanan liderler güçlerin zenginleştirilmesi ve zayıflıkların düzeltilmesine olanak tanıyan yapıcı ortamlar yaratabilir. Ayrıca ekip görevlerini nasıl yapacakları, performans değerlendirmelerini nasıl sunacakları ve telafi ve ikramiyeleri nasıl belirleyeceklerinde daha zeki bir yol tutabilirler.

Bu önlemleri almakla gelen verimlilik ve bağlılıktaki kazanımlar çarpıcı olacaktır ve en iyi yönü de, yeni (ya da pahalı) çözümlere başvurmak zorunda olmamanızdır. Online anketler, kendi kendini değerlendirme gereçleri ve karmaşık psikolojik değerlendirmeleri bir kenara bırakın – aşağıda çalışanlarınızı ve ekiplerinizi güçlendirmek üzere şirketinizin mevcut sosyal iç ağını nasıl kullanacağınızı gösteren altı yol sunulmaktadır.

  1. Kullanıcı Profillerini İnceleyin & Göze Çarpan Şeyleri Bulun

Bir kullanıcı profili yaratmak çalışanlara, uzmanlık alanları, becerileri, eğitimleri ve iş ilgileri gibi kendilerine ait geçerli bilgileri paylaşma olanağı sunar. Profiller ayrıca çalışanların sevdikleri, sevmedikleri, ilgilerini paylaşmak ve kişiliklerini sergilemek için bir çalışanın kim olduğuna dair dar kapsamlı röportaj yanıtlarından daha özgün bir resim sunan doğal bir alandır. Buna ek olarak, sosyal profiller çalışanların ağlarına – kimlerle düzenli olarak ilişkili ve etkileşimde olduklarına – anlık bir bakış sağlar.

Bu bilgi herhangi bir proje ya da göreve kimin atanacağını belirlerken altın değerindedir. Çalışanları ilgili ya da uzman oldukları görevlerle etkin bir biçimde eşleştirmek, onları işlerinde daha bağlı kılacaktır.

Kullanıcı profilleri özellikle işe alım sürecinde yeni çalışanları karşılarken yararlıdır. Kişisel bilgiyi ortaya koymasının ötesinde, tüm yeni işe alınanlara tam bir profil doldurma gereği getirmek onların şirket kültürü ve topluluğuna anında giriş yapmalarını sağlayacaktır. Bu da daha ilk günden bağlılık düzeyleri için bir temel tesis edecektir. Buradan, liderler uyum/eğitim programlarının gerektiği yerleri daha kolayca tanımlayabilir ve zaman içerisindeki ilerlemeyi denetleyebilirler.

  1. Faaliyetlerini Gözetleyin. Neyle İlgililer?

Sosyal bir kurumsal ağ platformu bir çalışanın şirketinizin yaşamına katılımı ve işbirliğine dair kısa bir bakış sunar. Çalışanlarınızın ne kadar sıklıkla ve ne türden içerik paylaşımında bulunduklarına bakın. Soru mu soruyorlar? Yanıt mı veriyorlar? Bilgi mi paylaşıyorlar? Başka üyeleri teşvik mi ediyorlar? Bu faaliyetleri incelemek çalışanların başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunduklarına ve gruplar içerisindeki rollerini nasıl yürüttüklerine ilişkin değerli içgörüler sunabilir. Doğal bir şekilde akıl hocalığı rolünü mü üstleniyorlar? Dış haber ve olayların farkındalar mı? Gerçek bir diplomatlar mı? Ekipler içerisinde kimin hangi rolü oynayacağının bilgisi, ekip dinamiklerini yönlendirme ve onlardan yararlanma yeteneğinizi artıracaktır.

Dahası, sosyal kurum içi ağı faaliyeti, çalışanların ilgi ve uzmanlıklarına ilişkin profillerinden bile daha fazla derin içgörü sunar. Bir lider olarak, kurumunuzdaki uzmanları çabucak tespit edebilir ve eğitim ya da gelişim fırsatları keşfedebilirsiniz. Örneğin, eğer bir bireyin sürekli aynı konularda tavsiye ya da destek istediğini görüyorsanız, bir eğitim programı önermek için tam zamanı olabilir. Ya da onlara daha deneyimli, bilgili bir akıl hocası bulmak için sosyal iç ağ platformundan verileri kullanabilirsiniz.

  1. Potansiyeli Ortaya Çıkarmak İçin Oyunlaştırmayı Kullanın

İnsanlığın doğuşundan bu yana rekabet insanları daha fazla başarma yolunda itmiştir. Biraz rekabet çalışanınızın tam potansiyelini ortaya çıkarmanın iyi bir yoludur.

Kurum içi sosyal ağınızı ödüller, takdirler ve liderlik skorbordlarıyla oyunlaştırmak (Gamifying your social intranet), çalışanlar arasında daha önce bilinmeyen yetenekleri, ilgileri ve becerileri bulup çıkarmaya yardımcı olabilir. Bilgi paylaşımından ötürü çalışanları ödüllendirmek onları daha fazla paylaşmaya teşvik eden güçlü bir motivasyon gereci olabilir. Sözgelimi FedEx’in oyunlaştırılmış sosyal iç ağı, şirketin var olan kültürünü bilgiye sahip olmadan bilgiyi paylaşmaya doğru değiştirmesine yardımcı oldu. Çalışanlar bir blog iletisi yazdığında, soruları cevapladıklarında ya da platforma başka bir şekilde katıldıklarında, nişan ve sayı kazanıyorlar ve kurum içerisinde tanınan bir uzman düzeyine yükseliyorlardı. Bilgi paylaşma sürecini oyunlaştırma, FedEx’in daha öncesinde duvarlar içerisinde saklı kalmış 40 yıllık bilgi yığınını açığa çıkarmasını sağladı.

Oyunlaştırma ayrıca çalışanları eldeki meselelere yaratıcı çözümler bulmaya teşvik ederek sorun çözme akışı için de güçlü bir araçtır. Dahası, çalışanlar arasında daha güçlü bağlantıların beslenmesine yardımcı olur. Kurum içi sosyal ağınızı oyunlaştırmak sadece güçlü ve zayıf yanları daha keskin bir şekilde açığa çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda motivasyon, bağlılık ve verimliliği de ateşleyecektir.

  1. Sessizlik Çok Şey Anlatır – Ancak Ne Beklemeniz Gerektiğini Söylemez

Pek çok işveren kurum içi sosyal ağda çok aktif olmayan çalışanların bağlılık duymadıklarını, kötü iletişimciler, teknoloji cahilleri olduklarını ya da ekip oyuncusu olmadıklarını varsayar. Ancak bu bir zorunluluk değildir.

Facebook gibi popüler ve kamusal olanlar da dâhil hemen hemen her sosyal ağda, kullanıcı hareket dökümü 90-9-1 kuralını (90-9-1 Rule) takip eder. Bu, yüzde birin aktif içerik yaratıcısı, yüzde dokuzun konuşmayı başlatmayan ancak katılımda bulunan yorumcu ve yüzde doksanın ise “pusudakiler” yani arkadaşlarının ne söyleyeceklerini merak eden ancak konuşmaya katılmayanlardan oluştuğu anlamına gelir. Pusudakilerin anti-sosyal olmaları gerekmez; hatta tam tersi bile olabilir. Bu insanlar yüz yüze etkileşimi ve konuşmayı tercih edebilir ve insanlarla birebir bağ kurma yetenekleri en önemli güçlerinden biri olabilir.

  1. Kurum İçi Ağdaki Tutumları Nasıl? Başkalarını Güçlendiriyorlar mı? Başkalarının Sorularını Yanıtlıyorlar mı?

Teşvik edici, pozitif destek ve yapıcı eleştiri sunan, başarılarından ötürü meslektaşlarını takdir edip öven çalışanlar bir kurum için son derece değerlidir. Buna karşın, alaycı, aşağılayıcı ve zor çalışanlar kaotik bir atmosfer yaratırlar. Ne yazık ki, bir kurumun tüm kültürünü baltalamak için bir-iki çürük elma yetiyor (bir bardak suya damlatılan bir-iki damla boya gibi).

Kurum içi sosyal ağlar, herkesin önünde gerçek yüzlerini gösterebildikleri bir alan oluşturur. Birisi hakkında sık sık negatif ya da bir ofis zorbası gibi dedikodular işitiyorsanız, faaliyetlerini kurum içi sosyal ağda takip etmek size doğru eylemde bulunma onayını verecektir.

Öte yandan, meslektaşları için teşvik edici çalışanlar, açıkça ekip üyelerinin en iyi nasıl motive edileceğini anladıklarından dolayı yönetici rolleri için mükemmel adaylar olacaktır.

  1. Yaratıcılıklarına Bir Göz Atın

En yenilikçi ve başarılı kurumlar, iyi fikirlerin her zaman Ar&Ge ekibinden çıkmadığını bilir. Yaratıcılık ve yenilik talep üzerine çıkagelen şeyler değildir. Herhangi bir departmana, herhangi bir düzeye ait çalışanlar sorun çözme ve çözüm geliştirme için harika fikirlere sahip olabilir. Yenilikçiliği teşvik etmeye en iyi yaklaşım, fikirlerin özgürce dolaşabileceği bir ortam oluşturmaktır.

Bir kurum içi sosyal ağ platformu, tüm çalışanlara fikir önermek, onları meslektaşlarla tartışmak ve hatta yönetim tarafından değerlendirilmesine tanık olmak için bir alan sunan “düşünsel durak” olarak hizmet görür. Örneğin, biyo-teknoloji şirketi KeyGene, çalışanlarının tasarlanmış “katalizörlerin” en umut vaat eden fikirleri değerlendirerek seçtiği ve diğerlerinden desteği davet ettikleri kurum içi ağlarında fikirlerini paylaşmalarını teşvik ediyor. Bu, çalışanların yaratıcılık, sorun çözme kabiliyeti ve fikirlerini eleştiri ve/ya da değerlendirme için öne sürme istekliliklerine ilişkin yönetime açık bir gösterge sunuyor.

Sonuç Olarak

Kurum içi bir sosyal ağı göz önünde bulunduran çoğu şirket bağlılık, iletişim, işbirliği ve üretkenliği artırmaya odaklanıyor çünkü bunlar genellikle ölçümlenmesi en kolay nitelikler. Bunlar yatırımı gerekçelendirmek adına şüphesiz önemli olsa da, kurum içi sosyal ağı çalışanlarınızın güçlü ve zayıf yanlarını görmek için de kullanamayacağınız anlamına gelmez. Bu şekilde yatırım gelirinizi de artıracak ve hatta zaten satın almış olduğunuz araçtan daha da fazla değer elde edeceksiniz.

Tim Eisenhauer, Axero eş kurucusu ve başkanıdır. Kurum içi sosyal ağlar, çalışan yönetimi, iş iletişimi, bilgi yönetimi ve işbirliği gibi konular üzerine yazılar yazmaktadır. Makaleleri ve görüşleri, Fast Company Inc. Magazine, CNBC, 60 Second Marketer, HR.com ve diğer yerlerde çıkmaktadır.

Yazar: GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ

13 yıldır basılı olarak yayın hayatına başarı ile devam eden ve POYD’un (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) resmi yayını olan GM Turizm & Yönetim Dergisi’nin online haber portalına hoş geldiniz! www.gmdergi.com’da turizmin en önemli ve güncel haberlerini günlük olarak sizlerle paylaşmaktayız. Ayrıca basılı yayınımızda yer alan önemli konuları ve çok özel röportajları online portalımız aracılığı ile okuyucularımıza sunmaktayız. Online portalımız üzerinde bulunan e- dergi okuma linki ile basılı dergimize ulaşabilir, dilerseniz akıllı telefonlarınıza app uygulaması olarak gmdergi yazarak indirip dergimizi okuyabilirsiniz. Türkiye’nin ilk ve tek Turizm ve Yönetim Dergisi GM (General Management)’ın geçmişi, online portalımız öncesinde 12 yılla dayanmaktadır. Yayın hayatına 2004 yılında başlayan GM, günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. GM Turizm ve Yönetim Dergisi, turizm sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin yöneticilerine, değişen yönetim trendleri hakkında bilgi sağlamak, yenilikleri, değişiklikleri ve ihtiyaç duyulan çözüm önerilerini turizm yöneticileriyle paylaşmak amacıyla, aylık olarak yayınlanmaktadır. GM Turizm ve Yönetim Dergisi, tümüyle turizm endüstrisi ve turizm profesyonellerinin ilgi alanındaki konular ile sektöre ilişkin araştırma ve incelemelerden oluşmakta, sektörel trendlerle ilgili analizlere yer vermektedir. İçeriği ve yayın hedef tur operatörü, yatırımcı, işletmeci, yönetici, danışman, lojistik hizmet verenlere yönelik olarak hazırlanmaktadır. GM, yayın içeriği itibariyle, turizm sektörü ile sektörle ilişkili endüstri ve diğer kesimleri buluşturan bir BİLGİ platformu niteliğindedir. Derginin her sayısında araştırma, inceleme ve dosya konuları ile bölgelerden, Türkiye’den ve dünyadan haberlerin yanı sıra sektörün her kesiminden haberlere ve en son istatistiklere yer verilmektedir. GM, Türkiye turizm bölgelerinin genelindeki tüm üst düzey turizm tesislerinin, şirketlerinin ilgili yöneticilerine, işletmecilerine, yatırımı devam eden otellerin proje sorumlularına, turizmle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmakta olup Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD)’nin resmi yayınıdır. Keyifli okumalar…

İlginizi Çekebilir

DENİZ TURİZMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Sosyal Medyada Paylaş:Views:4Deniz Turizmine Büyük Katkı Sağlayacak Kemer’in Sualtı turizmine katkı sağlayacak olan “Sualtı heykel …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir